Cílem projektu je revize stavu avifauny celých Krkonoš, tj. jejich české i polské části, mapování hnízdního rozšíření a stanovení početnosti jednotlivých druhů, zejména pro účely ochrany přírody v českém Krkonošském národním parku, v polském Karkonoskim Parku Narodowym a v ptačích oblastech soustavy Natura 2000 po obou stranách státní hranice.

Projekt je revoluční použitím moderních metod, a to jak metod terénního výzkumu, s důrazem na standardizaci a ošetření terénního úsilí a vlivu pozorovatele, tak nejnovějších metod modelování rozšíření a početnosti druhů. Bez nadsázky lze říci, že projekt otevírá cestu nové generaci (nejen) regionálních atlasů.

Kniha ke stažení v PDF